Snack mực tẩm gia vị Thái Bento 6g ( 1 Lốc = 12 gói)